Dla studentów

I.  P R A K T Y K I


1. Zasady organizacji.

2. Opiekunem praktyk jest dr Barłomiej Michalak (dane do kontaktu).

3. Wymagane dokumenty:

4. Harmonogram:

do 27 marca należy złożyć wniosek, wraz z właściwą dokumentacją do wglądu, o przepisanie praktyk
do 29 maja należy się zgłosić w celu odebrania skierowania na wybraną i uzgodnioną przez siebie praktykę

27 czerwca -
- 14 września  


czas przeznaczony na odbycie praktyk

do 19 września   przedłożenie dokumentów potwierdzających odbycie praktyki

 

II. PRZYDATNE ADRESY
 

1. Biuro karier:

 • www.biurokarier.umk.pl
 • ul. Gagarina 33, 87-100 Toruń (Dom Studencki Nr 11, parter, wejście z boku)
 • tel. (56) 611 46 43
 • tel./fax: (56) 611 46 44
 • e-mail: biurokarier@umk.pl
   

2. Samorząd studencki:

 • www.samorzad.umk.pl
 • ul. Gagarina 21/26 (DS. 9), 87-100 Toruń
 • tel. (56) 611 42 52
 • tel./fax: (56) 611 42 44
 • e-mail:  samorzad@stud.umk.pl

 

» Stypendia i pomoc materialna

» Regulamin studiów