„Pierwsze Sympozjum Biopolityczne:
Projekty bioetyczne i biopolityczne na arenie międzynarodowej

loga

          

          Członkowie redakcji Journal of Biopolitics and Contemporary Political Theories, Koło Naukowe Studiów Wschodnich UMK oraz Sekcja Bioetyki KSF UAM wspólnymi siłami organizują „Pierwsze Sympozjum Biopolityczne: Projekty bioetyczne i biopolityczne na arenie międzynarodowej.” Zjazd odbędzie się 24. czerwca 2014 r. na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu. Zachęcamy do zgłaszania abstraktów wystąpień (o długości 1000-1500 znaków) i wspólnego uczestnictwa w wydarzeniu poświęconemu jednemu z najważniejszych zagadnień współczesnego społeczeństwa – biopolityce. Koszt uczestnictwa wynosi 60 zł i obejmuje materiały konferencyjne, drobny poczęstunek oraz wydanie tomu pokonferencyjnego. Zgłoszenia do udziału w sympozjum należy przesyłać na adres redakcji: biopolitics@umk.pl do 31. maja 2014 r.

         Głównym celem sympozjum jest analiza instytucjonalna wciąż zmieniającej się rzeczywistości biopolitycznej doby genetycznych centrów badawczych, ośrodków biomedycznych, biotechnologicznych, etc. Nie jest to jednak zadanie proste, gdyż zagadką pozostaje to czy rozwój wspomnianych instytucji jest przyczyną, czy może efektem politycznej kontroli tychże. Poszukując rozwiązania tego problemu organizatorzy proponują listę przykładowych zagadnień, których mogą, ale nie muszą dotyczyć zgłaszane referaty.

 1. Sprawiedliwość w medycynie
 2. Eksperymenty biomedyczne
 3. Etyka jakości życia
 4. Transplantologia
 5. Prawa pacjenta
 6. Wspomagana prokreacja i kontrola reprodukcji
 7. Eutanazja
 8. Etyka w psychiatrii
 9. Poradnictwo genetyczne
 10. Biobanki
 11. Human enhancement
 12. Polityka zdrowotna
 13. Zdrowie jako dobro ekonomiczne
 14. Polityczna kontrola nad środkami ulepszania człowieka
 15. Programy zdrowotne
 16. Instytucje medyczne
 17. Medykalizacja
 18. Bioetyka a welfare state
 19. Eugenika liberalna
 20. Polityka życia
 21. Polityka śmierci
 22. Perspektywy biopolityki

 

Ważne terminy:

31.05 termin zgłaszania abstraktów
6-8.06. informacje o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszeń
15.06.  termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
24.06.   dzień odbycia się sympozjum
31.06.  termin nadsyłania tekstów do publikacji pokonferencyjnej
1.10.   wydanie tomu pokonferencyjnego