"Od Bliskiego do Dalekiego Wschodu"

   Dnia 16 maja br. miała miejsce druga edycja konferencji pt., Od Bliskiego do Dalekiego Wschodu, zorganizowana przez Koło Naukowe Studiów Wschodnich, działające na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK.
   Wydarzenie odbyło się z podziałem na 4 panele, które zawierały w sobie tematykę bardzo zróżnicowaną, tak aby każdy przybyły mógł odnaleźć dla siebie dziedzinę czy też region będący bliski jego zainteresowaniom.
   Pierwsze dwie części obrad moderował mgr Maciej Szatkowski, jeden z wykładowców prowadzących zajęcia na naszym kierunku. Konferencję otworzyła mgr Renata Lesner-Szwarc, referatem pt. Funkcje transu w balijskich tańcach kobiecych, który przybliżył zebranym rytuały i obrzędy, związane z religijnością mieszkańców wyspy. Kolejne referaty wygłosiły studentki Leyla Buyukbayrak oraz Aleksandra Dziwota. Prelegentki opowiedziały przybyłym o zależnościach pomiędzy religiami a zagrożeniach jakie mogą one ze sobą nieść oraz o wpływach Pekinu na światową politykę zagraniczną.

Na drugi panel składały się wystąpienia dotyczące ceremoniału zawarcia związku małżeńskiego w judaizmie, chińskiego specjalnego regionu administracyjnego Makau oraz japońskich legend miejskich, wygłoszone w kolejności przez Natalię Ciszewską, Anitę Jarzębowską oraz Ilonę Malinowską.
Kolejny punkt obrad składał się z czterech referatów poświęconych zupełnie różnym problemom, a mianowicie Siłom Obronnym Izraela, Mundialowi 2022, analizie wizerunku W. Putina oraz pozycji i miejscu Litwy w obliczu obecnych zmian w polityce Federacji Rosyjskiej. Wszystkimi powyższymi tematami zajęli się studenci WPiSM, tj. Anna Szałczyńska, Konrad Marzec, Marcin Piórkowski oraz Olga Čučva. Moderatorem tegoż i kolejnego panelu był Michał Dahl, student Studiów wschodnich oraz prezes zaprzyjaźnionego Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych UMK.
   Ostatnią część konferencji rozpoczął referat Patrycji Stempińskiej dotyczący szkutnictwa starożytnych Fenicjan. Następnie o polityce historycznej ISIS opowiedziały Karolina Wysocka i Katarzyna Sopolińska. Relację łączące Turcję i Izrael po 2006 r., nakreśliła Eda Düzgün, natomiast obrady zamknęła Hanife Türköz wystąpieniem pt. Middle East in the United States policy.
   Bogactwo przygotowanych tematów pokazało jak szerokim oraz interesującym polem badawczym jest szeroko pojmowany Wschód. Prelegenci wykazali się dużą wiedzą i profesjonalizmem w trakcie swoich wystąpień, a także po nich gdy zebrani studenci oraz moderatorzy zadawali pytania, zachęcając do dyskusji. Należy przede wszystkim podkreślić, iż wszyscy występujący  mówili z pasją i zaangażowaniem czym zdołali sobie zaskarbić zainteresowanie zebranych gości oraz gromkie brawa.

 

Treść: Natalia Ciszewska, III rok SW