mgr Renata Lesner-Szwarc

e-mail: reles@umk.pl

    Ukończyła studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek: etnologia) i Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (kierunek: teoria tańca).
    W ramach stypendiów Ministerstwa Edukacji i Kultury Republiki Indonezji studiowała w Sekolah Tinggi Seni Indonesia (kierunek: taniec i muzyka tradycyjna wyspy Jawy) i w Universitas Sebelas Maret w Surakarcie (kierunek: bahasa Indonesia) oraz w Universitas Pendidikan Genesha w Singaraji (kierunek: bahasa Indonesia; kultura Bali).

   Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół współczesnej Nusantary, przeobrażeń tradycji tanecznych Indonezji, polityki kulturowej krajów Nusantary oraz turystyki kulturowej Jawy i Bali. Efekty badań przedstawia między innymi w ramach różnych zajęć na kilku kierunkach UMK, w tym na studiach wschodnich oraz na Toruńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Uniwersytecie Dziecięcym w Toruniu.

Wybrane publikacje:
•  Bedhaya i srimpi – ceremonialne tańce kobiece Jawy Środkowej, „Okolice. Kwartalnik etnologiczny” Nr 1-2/2004, s. 45-53.
•  Javanese Gamelan as Part of Cultural Identity in Indonesia (based on the author’s own research), „Okolice. Kwartalnik etnologiczny”, Nr 3-4/2004, s.171-181.
•  Tancerz z Jawy Środkowej – charakteryzacja oraz elementy współtworzące ruch, „Okolice. Kwartalnik etnologiczny”, Nr 1-2/2005, s.101-114.
•  Taniec jako element autoindentyfikacji człowieka we współczesnym świecie, „Społeczeństwo i polityka. Pismo edukacyjne”, Nr 3 (8)/2006, s.55-63.
•  Rhytmical Re-creation of the Cosmic Order In Java Culture, “Wisnik. Filozofija, kulturologija. Zwirnik naukowih prac”, Kijiw 1(5)2007, s.171-174.
•  Między dobrem a złem. Taniec w kulturze wyspy Bali, [w:] Do Torunia kupić kunia, red. H. Czachowski, A. Mianecki, Toruń 2008, s.235-245.
•  Najbielsi z białych. Dążność do doskonałości a indonezyjski „whitening market”, [w:] Ciało symboliczne. Ciało medyczne. Ciało estetyczne, Materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Sekcję dawną Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 22-23.02.2008r., Łódź 2008, s.177-184.
•  Language, Nation and Development in Southeast Asia (book review), [in:] Bijdragen Tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (BKI). Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania,165-2/3, 2009, p.397-398.
•  Popularność tańca joged we współczesnej kulturze wyspy Bali, [w:] Studia Choreologia, organ Polskiego Forum Choreologicznego, red. Roderyk Lange, vol.XI, 2010, s.145-163.
•  Reconciling Indonesia. Grassroots agency for peace (book review), [in:] Bijdragen Tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (BKI). Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania,166-4, 2010,p. 507-508.
•  Gamelan balijski a religia hindu-dharma, [w:] NURT SVD. Półrocznik misjologiczno-religioznawczy, wydanie specjalne 2010, s. 139-158.
•  Zagraniczna  polityka kulturalna Republiki Indonezji (na przykładzie Polski), [w:] Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo – gospodarka – cywilizacja, red. Justyna Nakonieczna, Jakub Zajączkowski, Warszawa 2011, s.131-142.
•  Taniec balijski  jako część atrakcji turystycznej, [w:] Studia Choreologia, organ Polskiego Forum Choreologicznego, red. Roderyk Lange, vol. XII, 2011, s.97-120.