Informacje o kierunku

     Studia wschodnie to kierunek wyjątkowy. Idealny dla ludzi ciekawych świata i poszukujących oryginalnej ścieżki zawodowej.

     Z nami zdobędziesz wiedzę na temat kultury, polityki i gospodarki krajów Azji i Europy Wschodniej. Nauczysz się języków obcych, aby samodzielnie porozumiewać się z ich mieszkańcami.  
Studia wschodnie to początek wspaniałej, egzotycznej przygody, która stać się może Twoim zawodem!

 

Wybierając nasz kierunek PAMIĘTAJ, że:

 • studia wschodnie są unikatowym kierunkiem studiów, nie tylko w ramach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, lecz w skali kraju;
 • unikatowość naszego kierunku polega zdobywaniu wiedzy o najważniejszych państwach regionu Azji Wschodniej, Południowo- i Północno-Wschodniej oraz krajów należących do byłego bloku ZSRR;
 • bogata oferta dydaktyczna dotycząca kultury, religii, polityki oraz gospodarski społeczeństw azjatyckich i byłego ZSRR;
 • nauczanie języków obcych, w tym języka angielskiego i jednego z języków regionu (rosyjskiego lub japońskiego);
 • ciekawi wykładowcy reprezentujący różnorodne dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, jak filozofia, socjologia, antropologia, etnologia, politologia i historia;
 • rozbudzanie ciekawości świata;
 • rozwijanie własnych zainteresowań i pasji;
 • możliwość wyjazdów zagranicznych: wycieczki i stypendia;
 • nasi studenci aktywnie działają w organizacjach studenckich i uczestniczą w konferencjach naukowych.

Absolwenci studiów wschodnich:

 • dysponują wiedzą dotyczącą powiązań politycznych pomiędzy najważniejszymi krajami regionów, przyczyn konfliktów oraz związków kulturowych i ich charakterystyk.
 • posiadają wiedzę dotyczącą filozofii, religii i sztuki społeczeństw azjatyckich i byłego ZSRR;
 • mogą podejmować pracę jako konsultanci do spraw biznesowych, politycznych czy kulturowych dotyczących krajów regionu;
 • dzięki posiadaniu szerokiego zakresu wiedzy obejmującej nauki społeczne i humanistyczne oraz znajomości języka regionu mogą podejmować pracę jako specjaliści badań interkulturowych;
 • mogą podejmować pracę na stanowiskach analityka i specjalisty w administracji państwowej, na stanowiskach specjalistów i konsultantów w zakresie komunikacji międzykulturowej w organizacjach i instytucjach krajowych lub międzynarodowych.

 

Pamiętaj też, że kim zostaniesz w przyszłości zależy przede wszystkim od Ciebie!