Dr Elżbieta Kostowska-Watanabe

e-mail: elako@umk.pl

Ukończyłam studia socjologiczne w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i zostałam zatrudniona na stanowisku asystenta. W 1978 r. obroniłam w IS UW pracę doktorską. W 1979 r. wyjechałam do Japonii, gdzie w latach 1986 – 2003 uczyłam socjologii na Uniwersytecie Chuo w Tokio, a także na Uniwersytecie Chiba i Uniwersytecie Rikkyo. Na uniwersytecie Chuo brałam udział w pracach grupy badawczej pod kierunkiem prof. A. Ishikawy. Byłam również wieloletnim członkiem japońskiego „Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Kobietami” (jap. „Kokusai Josei Gakkai”) i brałam udział w jego pracach badawczych. Ponadto byłam jedną z założycielek pierwszej polonijnej organizacji w Japonii - Klubu Polskiego i pełniłam przez 2 lata funkcję prezesa Klubu. Przez 3 lata byłam redaktorem dwumiesięcznika “Gazeta Klubu Polskiego w Japonii”, pisma znajdującego się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Po powrocie do Polski w 2003 r. zostałam zatrudniona w Katedrze Etnologii UMK. W latach 2007-2010 pełniłam funkcję prezesa Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wybrane publikacje:

 • Wstęp do japońskiego wydania książki „Polscy robotnicy” Jana Malanowskiego, wyd. San-ichi shobo, Tokio 1982 (jap. tytuł „Porando no rodosha-tachi”)
 • Idea równości społecznej Wiedza Powszechna, Warszawa 1983
 • Nierówności społeczne w Polsce (w j. japońskim) w: Ishikawa A., Kawasaki Y. (red.) „Shakaishugi to shakaiteki fubiodo” (Socjalizm a nierówności społeczne), wyd. Aoki Shoten, Tokio 1983
 • Małe przedsiębiorstwa w Japonii w: Przegląd Organizacji, nr 6 – nr 10/1988
 • Sekret japońskiego sukcesu Wiedza Powszechna, Warszawa 1990 (wybór tekstów, red. Elżbieta Kostowska-Watanabe, Akihiro Ishikawa)
 • Świadomość nierówności społecznej wśród kobiet w Japonii (w j. japońskim) w: Ishikawa A., Kawasaki Y. (red.) „Nihon shakai wa byodo ka” (Czy w Japonii jest równość społeczna?), wyd. Saiensu-sha, Tokio 1991
 • Kobiety w Polsce. Przywiązane do piedestału (w j. japońskim), w zbiorze: „Surabu no shakai” (Społeczeństwo słowiańskie), wyd. Kobundo, Tokio 1994
 • Forma i treść: pozycja społeczna kobiet w Japonii w: Władza i struktura społeczna (red. A. Jasińska-Kania, M.K. Słomczyński.), wyd. IFiS PAN, Warszawa 1999
 • Karuzela z Madonnami (w j. japońskim) w miesięczniku: Chuo University Review No. 228/1999
 • Junichi Saga Japonia. Wspomnienia z czasów jedwabiu i słomy. Portret miasteczka (redakcja, tłum.), Scholar, Warszawa 2004
 • Japonia, k(raj) kobiet? w: Odra nr 11 (515)/2004.
 • Kształtowanie się nowoczesnego wzoru życia rodzinnego w Japonii okresu Meiji w: Japonia okresu Meiji. Od tradycji ku nowoczesności (red. Beata Kubiak Ho-Chi), Nozomi, Warszawa 2006
 • Budowanie tożsamości narodowej w Japonii okresu Meiji w: Społeczeństwo i Polityka nr 3-8/2006
 • Social Costs of Meiji State Transformation w: Silva Iaponicarum nr. 13/ 2007
 • Transformacja Japonii ery Meiji. Kilka uwag o społecznych kosztach procesów globalizacyjnych w: Azja u progu XXI wieku (red. Marek Jeziński, Marcin Lisiecki), Wydawnictwo Rafał Marszałek, Toruń 2008
 • Japan, the Efficient. Modernizing the Japanese w: Civilisation of Evolution, Civilisation of Revolution. Metamorphoses in Japan 1900 – 2000 (red. Arkadiusz Jabłoński, Stanisław Meyer, Koji Morita), wyd. Museum of Japanese Art & Technology Manggha, 2009
 • Polacy w Japonii, w: Japoński soft power. Wpływy Japonii na kulturę zachodnią (red. Adrianna Wosińska); Wydawnictwo Kirin, Toruń 2010
 • „Lękam się Danajów, nawet gdy przynoszą dary” – globalizacja w antropologicznej perspektywie. Casus Japonii, w: Lud, tom 94 2010
 • Transformacja Japonii w okresie Meiji i Taishō – nowi ludzie w nowych czasach, w: Zmiany społeczne w Japonii w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia (red. Elżbieta Kostowska-Watanabe); Universitas, Kraków 2012
 • Mój sąsiad Totoro w Japonii utraconej, w: Studio Ghibli. Miejsce filmu animowanego w japońskiej kulturze (red. Joanna Zaremba-Penk i Marcin Lisiecki); Kirin, Toruń 2012
 • Basil Hall Chamberlain i Lafcadio Hearn – ich dwie Japonie, w: Spojrzenia: Japonia według Zachodu, Zachód według Japonii (red. Adrianna Wosińska); Kirin, Bydgoszcz 2013

Teksty o Japonii można znaleźć pod tym adresem.