Dr Marcin Lisiecki

e-mail: marlis@umk.pl

2002 – magisterium z filozofii w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu uzyskany za pracę pt. „Metafizyka i polityka w filozofii Mikołaja Bierdiajewa”. Promotor: prof. dr hab. Marek Szulakiewicz.

2008 – doktorat z nauk politycznych w Instytucie Politologii UMK w Toruniu uzyskany za pracę, pt. „Idea kokutai. Kokutai-no hongi jako manifest nacjonalizmu japońskiego”. Promotor: prof. dr hab. Marek Szulakiewicz.
 

Zainteresowania:

kultura i polityka współczesnej Japonii, religie Japonii, komparatystyka mitologiczna, polityczny i kulturowy wymiar filmu.

Wybrane publikacje:

 1. M. Jeziński, M. Lisiecki (red.), Azja u progu XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 2. M. Lisiecki (red.), Sztuki wizualne jako nośniki ideologii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 3. M. Lisiecki, Kokutai-no hongi w japońskim dyskursie nacjonalistycznym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 4. M. Lisiecki, J. Zaremba-Penk (red.), Studio Ghibli. Miejsce filmu animowanego w japońskiej kulturze, Kirin, Toruń 2012.
 5. Typologia i ideologia nacjonalizmu japońskiego, [w:] S. Stępień (red.), Ideologie, doktryny i ruchy narodowe współczesnego świata, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 207-217.
 6. Polityczne i kulturowe determinanty tożsamości narodowej w przestrzeni ponowoczesnej. Przypadek Polski w kontekście globalizacji, [w:] E. Polak, M. Malinowski (red.), Polska wobec współczesnych wyzwań globalnych i regionalnych, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2007, s. 42-55. Tekst napisany wspólnie z M. Jezińskim.
 7. Zniewolenie i samotność, czyli koszmar człowieczeństwa. Na podstawie Salo, czyli 120 dni Sodomy Piera Paolo Pasoliniego, [w] M. Szulakiewicz, Z. Karpus (red.) Wolność w epoce poszukiwań, UMK, Toruń 2007, s. 223-233.
 8. Religia jako formuła polityczna. Polityczny i społeczny wymiar religii na przykładzie Cesarstwa Japońskiego, „Dyskurs”, nr 5/2007, Opole, s. 44-56.
 9. Nacjonalizm-kultura-modernizacja. Porównanie i typologia nacjonalizmów europejskich i azjatyckich (na przykładzie Niemiec i Japonii), [w:] A. Wojtas, R. Bäcker, M. Lisiecki (red.), Koncepcje modernizacji we współczesnej myśli politycznej, Wydawnictwo UMK, Toruń 2008, s. 63-75.
 10. Tokyo Lucky Hole - miasto i kobiety w fotografii Nobuyoshiego Arakiego, [w:] M. Jeziński, M. Lisiecki (red.), Azja u progu XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 259-276.
 11. Polityczny wymiar geografii. Geograficzne determinanty japońskiej świadomości narodowej, [w:] J. Marszałek-Kawa (red.), Meandry japońskiej polityki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 89-113.
 12. Fantazmatyczny wymiar narodu. Psychoanalityczna refleksja nad świadomością narodową, [w:] M. Jeziński (red.), Kulturowe determinanty nacjonalizmu, Wydawnictwa Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 199-213.
 13. Nacjonalizm, polityka i religia. Przypadek shintoizmu państwowego w Cesarstwie Japońskim, „Przegląd Religioznawczy”, nr 2(228)/2008, s. 45-59.