Dr Antonina Kozyrska

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, adiunkt w Katedrze Europy Wschodniej na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą życia społeczeństw Europy Wschodniej w XX – XXI wieku. Prowadzi badania nad procesami kulturowymi, religijnymi, narodowościowymi w tym regionie, a w szczególności na Ukrainie.