Dr hab. Iwona Massaka

Katedra Hermeneutyki Polityki WPiSM

Zainteresowania badawcze różnorodne i interdyscyplinarne:
kultura, mentalność, historia idei, procesów politycznych i społecznych oraz polityki pamięci w Rosji/ZSRR/Federacji Rosyjskiej oraz we współczesnym Kazachstanie, socjologia polityki, psychologia polityki, komunikacja społeczna i polityczna, związki sztuki i polityki w kontekście metodologii sterowania społecznego z konsekwencją polityczną.

Autorka kilkudziesięciu publikacji o tematyce rosjoznawczej
w tym monografii „Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu” (wyd. Funna, Wrocław 2001) oraz studium p.t. „Muzyka jako instrument wpływu politycznego”. (wyd. Ibidem, Łódź 2009).