Dr Lucyna Czechowska

email: czechowska@umk.pl

 

Adiunkt w Katedrze Historii Dyplomacji Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych (specjalizacja wschodnia) również na UMK.

Zainteresowania badawcze:

  • Teoria Stosunków Międzynarodowych (ze szczególnym naciskiem na instytucję partnerstwa strategicznego)
  • Polityka zagraniczna Polski (ze szczególnym naciskiem na politykę wschodnią oraz okres III RP),
  • Polityka zewnętrzna Unii Europejskiej (ze szczególnym naciskiem na Europejską Politykę Sąsiedztwa i jej wschodni wymiar)
  • Obszar byłego Związku Radzieckiego


Zainteresowania pozanaukowe:

  • Harcerstwo – wieloletni instruktor ZHP
  • Angielska fantastyka
  • Gry planszowe